Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2020 r. (Dz.U.2020.1931) od dnia 3 listopada do 4 grudnia 2020r. Urząd Gminy w Kobylance pracuje ZDALNIE.

tel. 91 5788540 , 91 5788521

fax : 915788520

email : poi@kobylanka.pl , ugk@kobylanka.pl

Sprawy w Urzędzie Gminy Kobylanka można załatwić telefonicznie, internetowo, pocztą elektroniczną oraz za pośrednictwem platformy ePUAP.

Korespondencję można również wrzucać do skrzynki znajdującej się w przedsionku Urzędu.

W wyjątkowych sytuacjach – niecierpiących zwłoki, można umówić się na wizytę w Urzędzie, uzgadniając uprzednio termin telefonicznie.

Stanowisko ds. Ewidencji ludności i działalności gospodarczej pracuje w godzinach pracy Urzędu. Umówienie wizyty pod nr tel.: 91-578-85-30.

Wpisu, zmiany, zawieszenia, wznowienia i wykreślenia działalności gospodarczej można dokonać dodatkowo na stronie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej : www.ceidg.gov.pl .

 

AKTUALNE GODZINY  PRACY URZĘDU GMINY KOBYLANKA

od poniedziałku do piątku   715  –  15 15

 

 Urząd Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka

tel. 91 5788540 , 91 5788521

fax : 915788520

email : poi@kobylanka.pl , ugk@kobylanka.pl