Informujemy, że z dniem 1.12.2020 r. zmienia się siedziba Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Stargardzie
Nowy adres biura PZDR Stargard: ZODR w Barzkowicach, Barzkowice 2 73-134 Barzkowice, pokój nr 4

Tel. 91 573 46 03, 513 161 509
Biuro czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30