Gmina Kobylanka uruchamia dodatkowy gminny Punkt Szczepień przeciw COVID-19 w świetlicy wiejskiej w Morzyczynie przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców gminy Kobylanka. Pierwsze szczepienia dla grupy, która ukończyła 80 lat rozpoczną się już około 25 stycznia. Prosimy o pilny kontakt osoby, które ukończyły 80 lat i zgłaszają chęć zaszczepienia się przeciwko COVID-19 w gminnym punkcie szczepień w Morzyczynie.

Rozpoczynamy również zapisy na szczepienie do gminnego Punktu Szczepień w świetlicy w Morzyczynie dla osób, które ukończyły 70 lat.

Zapisy na szczepienie w gminnym punkcie w świetlicy w Morzyczynie są możliwe wyłączenie przez zgłoszenie się na nr tel.: 669-487-099 oraz 91-578-85-48.

Rejestracja czynna:

669-487-099 od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 15:00

91-578-85-48 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00

669-487-099 – gminny numer telefonu, pod którym można zgłaszać również potrzebę zapewnienia bezpłatnego transportu do punktów szczepień. Osoby, którym przysługuje dowóz na szczepienie:

  • seniorzy, którzy posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • seniorzy, którzy mają trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).