Wójt Gminy Kobylanka zawiadamia o konsultacjach  w spawie wprowadzenia stałej organizacji ruchu na drodze Reptowo – Niedźwiedź. Przedmiotowe konsultacje odbędą się dnia 26.01.2021 r. w sali nr 26 budynku Urzędu Gminy Kobylanka ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka o godzinie 10:00 – dla mieszkańców Reptowa o godzinie  11:00 dla mieszkańców Niedźwiedzia.

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19) – możliwość uczestniczenia w konsultacjach jest ograniczona do 5 osób dla każdej miejscowości. Chęć uczestnictwa należy zgłosić pod numerem telefonu 91 578 85 46 lub 91 578 85 21 do dnia 25 stycznia 2021 r.

 

Wójt Gminy Kobylanka
Julita Pilecka