Urząd Gminy Kobylanka poszukuje pracownika na umowę zlecenie do prac polegających na sprzątaniu pomieszczeń świetlicy wiejskiej , utrzymaniu porządku i czystości terenu przyległego do budynku świetlicy oraz sezonowym koszeniu traw na terenach komunalnych w obrębie sołectwa Morzyczyn-Zieleniewo tj. parking przy ul. Szczecińskiej , Park Pamięci, teren wokół świetlicy wiejskiej.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 91 578 85 48 lub 516 640 253