Informacja dotycząca 

GMINNEGO PUNKTU SZCZEPIEŃ w Morzyczynie

Gmina Kobylanka uruchomiła gminny Punkt Szczepień przeciw COVID-19 w świetlicy wiejskiej w Morzyczynie, przeznaczony wyłącznie dla mieszkańców gminy Kobylanka.

Zapisy na szczepienie w Gminnym Punkcie Szczepień w świetlicy wiejskiej w Morzyczynie możliwe są wyłącznie przez zgłoszenie na nr  tel.:  669-487-099   lub  91-578-85-48.

Rejestracja czynna:

669-487-099 od poniedziałku do soboty w godz. 9:00 – 15:00

91-578-85-48 od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 13:00

Do rejestracji niezbędny jest PESEL oraz numer telefonu kontaktowego.

Kto może zarejestrować się w Gminnym Punkcie Szczepień?

– osoby urodzone w 1951 roku, bądź wcześniej (70 lat i więcej)

Od 10 marca 2021 r. – uruchomiona będzie dodatkowa rejestracja dla osób przewlekle chorych (grupa 1 B Narodowego Programu Szczepień):

  • pacjenci dializowani z powodu przewlekłej niewydolności nerek;
  • pacjenci z chorobą nowotworową, u których po dni 31.12.2019 r. prowadzono leczenie chemioterapią lub radioterapią;
  • pacjenci po przeszczepach komórek, tkanek i narządów, u których prowadzono leczenie immunosupresyjne; pacjenci poddawani przewlekłej wentylacji mechanicznej.

Informacja dotycząca pozostałych grup wiekowych

Rejestracja dla grupy: 65-69 lat rozpocznie się:

  • od 11 marca 2021 r. – dla rocznika 1952
  • od 18 marca 2021 r. – dla roczników 1953 i 1954
  • od 22 marca 2021 r. – dla roczników 1955 i 1956

Informacje o terminach uruchomienia rejestracji dla pozostałych grup wiekowych ogłoszone będą dla całego kraju przez media publiczne oraz dodatkowo:

  • w Urzędzie Gminy w Kobylance na tablicy informacyjnej i na drzwiach wejściowych urzędu,
  • na gminnej stronie internetowej https://kobylanka.pl/aktualnosci/ oraz na oficjalnym profilu Gmina Kobylanka na portalu społecznościowym Facebook.

Numery telefonu, pod które można zgłaszać potrzebę zapewnienia bezpłatnego transportu do punktów szczepień:     669-487-099 oraz 91-578-85-48

Osoby, którym przysługuje dowóz:

  • osoby, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami,
  • osoby, które mają obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu do najbliższego punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień).