Tego dnia obchodzimy Święto Narodowe Trzeciego Maja. To święto państwowe ustanowione w 1919 roku, kiedy Polska odzyskała niepodległość. Święto Konstytucji 3 Maja obchodzone jest w ramach upamiętnienia uchwalenia Konstytucji w 1791 roku. Po II wojnie światowej władze komunistyczne zabroniły organizowania obchodów 3 maja. Dopiero w 1990 roku przywrócono Święto Narodowe Trzeciego Maja. Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie ustawą regulującą ustrój prawny państwa. 3 maja 1791 roku zmienił się ustrój państwa polskiego wpisując nasz kraj w europejskie tradycje demokratyczne.