Treść rozporządzenia:

Rozporządzenie Wojewody nr 21_2021 z dnia 19.07.2021