W dniu 24 listopada 2021 r. w Bielkowie została oddana do użytkowania stacja meteorologiczna, która działa w ramach monitoringu suszy Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Inwestycja kosztująca blisko 61 tys. zł została zrealizowania dzięki dofinansowaniom – z Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie (40 tys. zł) i z Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie (10 tys. zł) w ramach realizacji pilatożowego projektu „Zwiększenie gęstości sieci stacji meteorologicznych w województwie zachodniopomorskim”.

Stacja w Bielkowie jest w pełni zautomatyzowana i wyposażona w wiatromierz, deszczomierze, czujniki temperatury powietrza i gleby, czujnik wilgotności powietrza, czujnik nasłonecznienia oraz panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową, które dostarczają stacji energii elektrycznej. Odczyty parametrów pogodowych dokonywane są na bieżąco i przekazywane automatycznie do serwera Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

Budowa stacji meteorologicznej działającej w ramach państwowego monitoringu suszy była niezwykle istotna dla rolników z terenu Gminy Kobylanka. Najbliżej położona tego typu stacja zlokalizowana była dotychczas w Sadłowie (Gmina Suchań). Z tego powodu często dochodziło do sytuacji, że pomiary wykonane w Sadłowie były niemiarodajne dla faktycznie występujących warunków pogodowych w Gminie Kobylanka. A to z kolei powodowało, że rolnicy z naszej gminy nie otrzymywali odszkodowań za straty poniesione w swoich uprawach w związku z wystąpieniem suszy. Budowa stacji to korzyści nie tylko dla rolników – wkrótce na stronie www.kobylanka.pl pojawi się zakładka STACJA METEOROLOGICZNA W BIELKOWIE, w której będzie można obserwować na bieżąco aktualne warunki pogodowe w Bielkowie oraz 3 – dniową prognozę pogody dla tego terenu. Planowane są również terenowe lekcje przyrody z wykorzystaniem stacji w Bielkowie.

Funkcjonowanie stacji nie będzie generowało praktycznie nakładów finansowych – stacja została zrealizowana na gruncie gminnym, energia elektryczna dostarczana jest przez panel fotowoltaiczny i turbinę wiatrową, koszty transferu danych pokrywa IUNiG w Puławach.