OD 16 MAJA KONIEC STANU EPIDEMII W POLSCE

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii z dniem 16 maja 2022 roku nastąpiło zniesienie stanu epidemii w Polsce.

Jednocześnie na mocy nowego rozporządzenia wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego od tego samego dnia.

 

Stan zagrożenia epidemicznego, podobnie jak stan epidemii umożliwia powrót w każdym momencie do wcześniej obowiązujących obostrzeń w przypadku zwiększenia liczby zakażań.

 

Zgodnie z rozporządzeniem wprowadzającym w Polsce stan zagrożenia epidemiologicznego obowiązkowym szczepieniom podlegają:

  1. osoby wykonujące zawód medyczny w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz osoby wykonujące czynności zawodowe w tych podmiotach, inne niż wykonywanie zawodu medycznego;
  2. osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
  3. studenci kształcący się na kierunkach przygotowujących do wykonywania zawodu medycznego.

 

Linki:

  1. Rozporządzenie w sprawie odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii
  2. Rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego
  3. Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń