KOMUNIKAT

usuwanie gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie, pszczoły)

 

Informujemy, że w uzgodnieniu z Wójtem Gminy Kobylanka w roku 2022 bezpłatne usuwanie gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych (osy, szerszenie, pszczoły) na terenie gminy Kobylanka będzie wykonywane tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy gniazdo lub rój stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla ludzi i wymagają natychmiastowego usunięcia (np. gniazdo pojawiło się bezpośrednio przy wejściu do domu)

W przypadku, gdy gniazdo nie stanowi bezpośredniego zagrożenia życia, likwidacji takiego gniazda można dokonać np. poprzez:

– wyspecjalizowane firmy dezynsekcyjne (usuwanie owadów),

– użycie specjalnej gaśnicy na osy i szerszenie.

Zgłoszenie sytuacji bezpośredniego zagrożenia spowodowanego owadami błonkoskrzydłymi prosimy kierować do Urzędu Gminy w Kobylance, do referatu komunalnego, nr tel.: 091-578-85-43, 091-578-85-25.

Prosimy, aby nie wzywać do usuwania gniazd i rojów owadów błonkoskrzydłych z miejsc, które są ich naturalnymi terenami przebywania. Do takich miejsc zaliczamy np. lasy, łąki, obszary niezamieszkiwane przez ludzi.

Przypominamy, że zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy Prawo budowlane, zapewnienie bezpiecznego użytkowania obiektu należy do właściciela lub zarządcy obiektu. Chcąc pozbyć się niepożądanych owadów właściciele posesji powinni prowadzić działania prewencyjne.  Zdarzenia związane z wystąpieniem owadów błonkoskrzydłych nie są zazwyczaj zdarzeniami nagłymi i odpowiednio prowadzona administracja obiektu i terenu często skutecznie uniemożliwia zagnieżdżenie się w nim owadów.

Aby zniechęcić owady do zakładania kolonii, należy wiosną często przeglądać altanki, budynki gospodarcze, poddasza budynków mieszkalnych i usuwać z nich zauważone zaczątki gniazd. Wszystkie otwory w budynku, którymi mogą przedostać się do środka (także otwierane okna), warto prewencyjnie zabezpieczyć siatkami.