Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków o posiadanych źródłach ogrzewania. Dla nowo powstałych budynków termin ten wynosi 14 dni. Złożenie deklaracji dotyczy wszystkich budynków (mieszkalnych i niemieszkalnych), w których zamontowane jest jakiekolwiek źródło ciepła – bez względu na to czy jest one użytkowane czy też nie.

W deklaracji właściciel lub zarządca domu powinien zgłosić wszystkie źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Deklarację można złożyć:

  • w formie elektronicznej, czyli przez internet – jest to najszybszy oraz najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia to oszczędność czasu a także pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest również to, że deklarację można złożyć nie wychodząc z domu (zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji)
  • w formie papierowej – wypełniony dokument można będzie wysłać listem albo złożyć osobiście w Urzędzie gminy w Kobylance.

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza -likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń – emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie ważnym narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych, będzie również miejscem gdzie dostępne będą informacje na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. Dzięki szczegółowym danym o budynkach będziemy wiedzieć o wiele więcej na temat sytuacji w mieszkalnictwie. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.

Za niezłożenie deklaracji ustawodawca przewidział kary w wysokości od 500 zł do 5 000 zł.

 

  • Deklaracja dla budynków mieszkalnych – formularz A:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja_a_v.1.4_-_1.3.2022.pdf?904

 

  • Deklaracja dla budynków niemieszkalnych – formularz B:

https://www.gunb.gov.pl/sites/default/files/pliki/dokumenty/deklaracja-b-03.11.2021.pdf?236