Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance informuje, że od 17 sierpnia 2022 r. gospodarstwa domowe, których głównym źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego, mogą składać wnioski o rządowe wsparcie w wysokości 3 tys. złotych. 

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku węglowego jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Rozwiązanie to jest wymiernym wsparciem dla wielu polskich rodzin w obliczu narastającego wzrostu cen węgla. W Kobylance przyjmowaniem wniosków i wypłatą dodatku węglowego zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Dokumenty można składać także elektronicznie, przez system ePUAP. 

Wniosek o dodatek węglowy można złożyć na 2 sposoby:

  • osobiście, składając go w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance, ul. Szkolna 12
  • za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP

 

Do pobrania wniosek o wypłatę dodatku węglowego:

https://www.gov.pl/web/klimat/wniosek-o-dodatek-weglowy

 

Wnioski można także pobrać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  – od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.
Wnioski należy składać do 30 listopada 2022 r.  Informacja o przyznaniu dodatku węglowego może być przesłana na adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca poda go we wniosku.

 

Więcej informacji pod linkiem https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-weglowy