W związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej na odcinku Reptowo-Niedźwiedź”, Wykonawca ZRIB D.Y.K.O.W.S.K.I Sp. z o.o. informuje o przerwach w dostawie wody w miejscowościach Reptowo i Niedźwiedź w dniu 05.08.2022 r. w godz. od 9.00 do 15.00.