W związku z pismem Ministra Rozwoju i Technologii DGN-I.7110.16.2022.PP z dnia 1 sierpnia 2022 r. zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat obowiązujących przepisów oraz istniejących możliwości w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej budynków:

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/efektywnosci-energetycznej-budynkow