Porządek obrad Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Kobylanka w dniu  5 sierpnia 2022 r.  godz.  17.00 

/Urząd Gminy w Kobylance – sala obrad/   

 

  1. Otwarcie i stwierdzenie quorum.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok – projekt złożony
    w Biurze Rady Gminy w dniu 29.07.2022 r. – projekt uchwały nr 58/22.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kobylanka na lata 2022 – 2030 – projekt złożony
    w Biurze Rady Gminy w dniu 29.07.2022r. – projekt uchwały nr 59/22.
  4. Zamknięcie obrad.                                                                                                                           .

 

 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy

Dariusz Dąbkowski