„Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”, kierowanym do sołtysów, rad sołeckich, radnych gmin, pracowników urzędów gmin, członków KGW i OSP oraz innych aktywnych mieszkańców obszarów wiejskich.
Szkolenie odbędzie się w terminie od 15 sierpnia do 30 września 2022 roku na platformie elearningowej
www.cdrkursy.pl.
Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie
rozwoju lokalnego.


Szkolenie składa się z pięciu modułów edukacyjnych:

1. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych

2. Partycypacja społeczna w procesie rozwoju lokalnego

3. Zasoby gminy

4. Zasady formalnoprawne funkcjonowania funduszu sołeckiego

5. Fundusz sołecki „Krok po kroku”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
Rekrutacja na szkolenie trwa od 8 sierpnia do 23 września 2022 roku.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem:
https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/
Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Instrukcja zapisów na szkolenie znajduje się pod adresem:
https://kalendarz.cdr.gov.pl/index.php/s/SH9ZtRLbLBraECG Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem
i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia.
Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację do systemu eCDR oraz platformy elearningowej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z treści szkolenia jest przeglądarka internetowa. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres email link z dostępem do szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.