Informuje się mieszkańców Gminy Kobylanka, że dnia 1 sierpnia 2022 r. o godz. 17:00 na terenie Gminy Kobylanka zostanie przeprowadzony trening uruchamiania syren alarmowych.

Trening będzie realizowany jako głośna próba syren alarmowych na zasadach określonych w § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013, poz. 96).

 

1 sierpnia to 78 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

Celem treningu jest jednoczesne uczczenie pamięci Powstańców.