Szanowni Mieszkańcy !

Informujemy, że zgodnie z  § 4  ust. 8 pkt 8  oraz ust. 9 Uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XXXVIII/236/21 z dnia 28 października 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów w Morzyczynie nie będą przyjmowane od dnia 1 listopada do ostatniego dnia lutego bioodpady, które w całości odbierane będą zgodnie  z harmonogramem z miejsc ich wytwarzania (sprzed posesji w workach na bioodpady).