Koło Gospodyń Wiejskich Morzyczyn – Zieleniewo wraz z sołtysem i radą sołecką Morzyczyn- Zieleniewo są jednym z laureatów IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi zostały zainstalowane nowe urządzenia na plac zabaw w MORZYCZYNIE w celu aktywizacji życia społecznego i kulturalnego dzieci i rodziców oraz finansowe wsparcie w ich wdrożeniu. Inwestycja, która została zrealizowana w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” nosi nazwę ,,WIOSKA URWISÓW’’. Sprzęt zainstalowany na placu zabaw wzbogaci infrastrukturę na terenie wokół świetlicy w Morzyczynie.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu. 

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ oraz www.wzmocnijotoczenie.pl