„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego

przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

WYDARZENIE rekreacyjno-sportowe we wspartym obiekcie infrastruktury sportowo-rekreacyjnej

 

Gmina Stare Czarnowo w ramach projektu GRANTOWEGO pt.„Adaptacja szatni przy boisku sportowym w miejscowości Stare Czarnowo na budynek sanitarno-szatniowo-biurowy” zaprasza na turniej piłki nożnej dnia: 03.12.2022 r. o godz. 9.30

lokalizacja: kompleks boisk orlik w Starym Czarnowie