Informujemy, że przedłużamy termin do 07.12.2022r. !!

Dnia 14 listopada 2022 r. Gmina Kobylanka rozpocznie  wydawanie zaświadczeń  niezbędnych do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.

Dystrybucją i transportem węgla w imieniu gminy zajmie się Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie, ul. Szczecińska 5.

Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U z 2022 r. poz. 2236),  do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach uprawnione są gospodarstwa domowe:

– na rzecz których wypłacony został dodatek węglowy;

– których wniosek o wypłatę dodatku węglowego został pozytywnie rozpatrzony przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kobylance;

– które nie złożyły wniosku o wypłatę dodatku węglowego, a w deklaracji składanej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków wskazały źródło ogrzewania gospodarstwa domowego zgodne z art. 2 ust 1 ustawy o z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym.

Osoby, które spełniają jeden z tych warunków i będą chciały dokonać  zakupu węgla na preferencyjnych warunkach, muszą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia.

 

 

Wniosek o wydanie zaświadczenia można składać w terminie 14 – 30 listopada 2022 r.: 

– osobiście w Urzędzie Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, pokój nr 1 lub Punkt Obsługi Interesanta  w poniedziałek
w godz. 8.00 – 16.00 od wtorku do piątku w godz. 7.15 – 15.15;

– przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73 – 108 Kobylanka;

– elektronicznie na adres: patrycja_romacka@kobylanka.pl lub iwona_wrobel@kobylanka.pl.

Osoby, które złożą wniosek o wydanie zaświadczenia, otrzymają je w terminie do 7 dni.

Zaświadczenie uprawnia do jednorazowego zakupu 1,5 tony węgla w okresie do 31.12.2022 r.

Cena zakupu 1 tony węgla wynosi 1990 zł. Węgiel jest pakowany w worki 25 kg lub tzw. big – bag 750 kg. Koszty transportu: 210 zł na gospodarstwo domowe, niezależnie od ilości zakupionego węgla. Węgiel w workach można również odebrać własnym transportem w PUK Gryfino.

Istnieje także możliwość zakupu węgla luzem w cenie 1900 zł za tonę. Jednak w takim przypadku transport należy zorganizować we własnym zakresie lub uzgodnić cenę transportu z PUK Gryfino indywidualnie.

 

Płatności:

– w przypadku zakupu węgla z transportem płatność przelewem lub w Agencji PKO BP w budynku Urzędu Gminy w Kobylance.  W momencie odbioru zaświadczenia konieczne jest przedłożenie potwierdzenia opłaty;

– w przypadku zakupu węgla bez transportu,  płatność gotówką lub kartą płatniczą w PUK Gryfino.

Dane do przelewu : Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Gryfino ul. Szczecińska 5 74-100 Gryfino,

 NR KONTA DO WPŁAT : 61 1090 1492 0000 0001 5203 0861

TELEFON KONTAKTOWY DO PRZEDSIĘBIORSTWA 91 4163051 WEW.154, 167,165, 171

Wszelkie informacje na temat zakupu węgla oraz wydawania zaświadczeń udzielane są pod numerami
tel.: 91 506 75 76  lub  91 506 75 52

 

Wójt Gminy Kobylanka


Dokumenty: