Wójt Gminy Kobylanka ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.windykacji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w Referacie podatków i windykacji – informacje na BIP