„Szanowni Mieszkańcy !!!

Informujemy o konieczności wystawiania brązowych worków na bioodpady, które dostarczone zostały w tegorocznych pakietach worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Brązowe worki z zeszłego roku nie zostaną odebrane!”