Informujemy, że w dniach 18 – 22 marca 2023 r. na terenie Gminy Kobylanka zostaną przeprowadzone prace zmierzające do zaktualizowania Gminnej Ewidencji Zabytków oraz Programu opieki nad zabytkami. W trakcie ww. prac będą wykonywane zdjęcia posesji, w tym również przy wykorzystaniu drona.
Prace na zlecenie Gminy Kobylanka przeprowadzą pracownicy spółki IMPENSA ESTIMATE, którzy będą poruszali się pojazdem o nr rej. KR 4SU99.