Wójt Gminy Kobylanka zaprasza do składania ofert w otwartym konkursie na opracowanie koncepcji krajobrazowo-architektonicznej zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Szczecińskiej i Bolesława Chrobrego w Kobylance.

Konkurs jest adresowany do architektów, architektów krajobrazu, absolwentów oraz studentów kierunków związanych z architekturą, gospodarką przestrzenną, projektowaniem lub kierunków pokrewnych.
Ideą konkursu jest wzbogacanie przestrzeni publicznej, poprawę walorów krajobrazowych, użytkowych oraz estetycznych w centralnym punkcie miejscowości Kobylanka.
Wszystkie informacje dla potencjalnych uczestników konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 30/2023 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 7 kwietnia 2023 r. – link do ogłoszenia.