SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Informujemy, że od 1 czerwca 2023 r. bioodpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych przyjmowane będą odpłatnie w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów w Morzyczynie. Opłata wynosi 1,00 zł/kg.

Uwaga: Bioodpady, które są zapakowane w worki, należy po zważeniu wysypać do kontenera. Gałęzie należy pociąć na mniejsze części.

Przypominamy, że do korzystania z GPZO w Morzyczynie niezbędna jest plastikowa karta identyfikacyjna z indywidualnym numerem ODP/……/F.

Podstawa prawna:

Uchwała Nr LVI/327/22 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r., poz. 5484) zmieniona Uchwałą Nr LXI/367/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r., poz. 2898).

Uchwała Nr LVI/329/22 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Kobylanka w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r., poz. 5488) zmieniona Uchwałą Nr LXI/368/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r., poz. 2900).

Godziny otwarcia GPZO Morzyczyn:

Wtorek: 6.00 -11.00

Czwartek: 14.00 – 20.00

Sobota: 8.00 – 15.00