SZANOWNI MIESZKAŃCY !!!

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr LVI/327/22 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2022 r., poz. 5484) zmienionej Uchwałą Nr LXI/367/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 27 kwietnia 2023 r. (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego
z 2023 r., poz. 2898), liczba brązowych worków wydawanych w roku kalendarzowym w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych zwiększona została do 36 sztuk.

W związku z powyższymi zmianami informujemy, że w Urzędzie Gminy w Kobylance właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą pobrać 12 dodatkowych brązowych worków na bioodpady. Worki wydawane będą po okazaniu karty identyfikacyjnej (plastikowa karta uprawniająca do korzystania z GPZO w Morzyczynie).
Odbiór ww. worków odbywał się będzie za pisemnym potwierdzeniem.

UWAGA: brązowe worki wydawane będą WYŁĄCZNIE po okazaniu karty identyfikacyjnej.

Opisane powyżej zmiany nie dotyczą nieruchomości o charakterze rekreacyjno-wypoczynkowym.

 

Godziny pracy urzędu:

Poniedziałek: 8.00-16.00

Wtorek-piątek: 7.15. – 15.15