Zawiadomienie o zebraniach wiejskich:

 

              Dnia 05.09.2023 r. o godz. 1800 na boisku sportowym w Jęczydole

odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Jęczydół, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta i przestawienie porządku obrad
 3. Sprawozdanie z realizacji zadań funduszu sołeckiego za 2022 rok.
 4. Informacja o wydatkach bieżących funduszu sołeckiego za 2023 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o zmianę przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego w 2023 roku..
 6. Podział środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie zebrania.

 

Zapraszamy:

Sołtys i Rada Sołecka

 


 

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

 

              Dnia 07.09.2023 r. o godz. 1800 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Reptowo, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę zadań Funduszu Sołeckiego na 2023 r.
 4. Projekt budżetu Funduszu Sołeckiego na 2024 rok.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy uczestnictwo w zebraniu.

 

Serdecznie zapraszamy:

Sołtys i Rada Sołecka

 


 

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

 

              Dnia 06.09.2023 r. o godz. 1800 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Morzyczyn, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę zadań Funduszu Sołeckiego na 2023 r.
 5. Podział środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 7. Uwagi i wnioski.
 8. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy uczestnictwo w zebraniu.

 

Zapraszamy:

Sołtys i Rada Sołecka

 


 

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

 

              Dnia 11.09.2023 r. o godz. 1800 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Rekowo, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę zadań Funduszu Sołeckiego na 2023 r.
 5. Podział środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 7. Uwagi i wnioski.
 8. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy uczestnictwo w zebraniu.

Zapraszamy:

Sołtys i Rada Sołecka

 


 

 

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

 

Dnia 12.09.2023 r. o godz. 1800 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ w REPTOWIE

odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Cisewo, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców. Dowóz mieszkańców Wielichówka o godz. 17:40

Dowóz mieszkańców Cisewa o godz. 17:45

Odwóz mieszkańców po zakończonym zebraniu

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 – 2023 rok.
 4. Podział środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 6. Uwagi i sprawy bieżące.
 7. Zamknięcie zebrania.

Szanowni Państwo prosimy uczestnictwo w zebraniu.

Zapraszamy:

Sołtys i Rada Sołecka

 


 

 

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

 

              Dnia 13.09.2023 r. o godz. 1800 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Bielkowo, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 rok.
 4. Podział środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 6. Uwagi i wnioski.
 7. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy uczestnictwo w zebraniu.

Zapraszamy:

Sołtys i Rada Sołecka

 


 

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

 

              Dnia 14.09.2023 r. o godz. 1800 w ŚWIETLICY WIEJSKIEJ

odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Niedźwiedź, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę zadań Funduszu Sołeckiego na 2023 r.
 5. Podział środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 7. Uwagi i wnioski.
 8. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy uczestnictwo w zebraniu.

Zapraszamy:

Sołtys i Rada Sołecka

 


 

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

 

              Dnia 15.09.2023 r. o godz. 1800 w Szkole Podstawowej w Kunowie

odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Kunowo, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 – 2023 rok.
 4. Podział środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 6. Uwagi i wnioski.
 7. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy uczestnictwo w zebraniu.

Zapraszamy:

Sołtys i Rada Sołecka

 


 

 

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

 

              Dnia 18.09.2023 r. o godz. 1800 w CKiR ul. Jeziorna 6  

odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Kobylanka, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

 

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 – 2023
 4. Podział środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 6. Uwagi i wnioski.
 7. Zamknięcie zebrania.

 

Szanowni Państwo prosimy uczestnictwo w zebraniu.

 

Zapraszamy:

Sołtys i Rada Sołecka

 


 

 

Zawiadomienie o zebraniu wiejskim

 

W dniu 22.09.2023 r. o godz. 1800 w Świetlicy wiejskiej w Motańcu

odbędzie się zebranie wiejskie sołectwa Motaniec, na które zapraszamy wszystkich mieszkańców.

Proponowany porządek zebrania:

 1. Otwarcie zebrania i stwierdzenie quorum.
 2. Wybór protokolanta.
 3. Przedstawienie sprawozdania z wykonania funduszu sołeckiego za 2022 – 2023 rok.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o zmianę zadań funduszu sołeckiego na 2023 rok.
 5. Podział środków funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2024 rok.
 7. Sprawy bieżące.
 8. Zamknięcie zebrania.

Szanowni Państwo prosimy o uczestnictwo w zebraniu.

 

Zapraszamy:

Sołtys i Rada Sołecka

Oraz Wójt Gminy Kobylanka