Informacje organizacyjne:

  1. Wjazd na teren Jarmarku w celu rozłożenia stanowiska będzie możliwy w sobotę oraz niedzielę.
  2. Samochody należy zabrać z terenu Jarmarku do godziny 10:00 każdego dnia.
  3. Wjazd na teren Jarmarku będzie możliwy po okazaniu Karty Wjazdowej Wystawcy.
  4. Parking dla Wystawców znajduję się przy ul. Jana Pawła II w Morzyczynie (Parking zaznaczony jest na załączonej mapie).
  5. Na terenie Jarmarku obowiązuje ruch jednokierunkowy od wjazdów do wyjazdu, w związku z tym prosimy korzystać z odpowiednich wjazdów – zgodnie z mapą.
  6. Każda zmiana miejsca przeznaczonego pod stanowiska i jego metrażu podanego w zgłoszeniu bez zgody Organizatora skutkować może usunięciem z Jarmarku.
  7. Kontakt do Organizatora w trakcie trwania Jarmarku pod nr tel. 696 064 195.

 

Do zobaczenia na Jarmarku!