Informujemy, iż właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy nie otrzymali pakietu (36 szt.) brązowych worków na bioodpady w roku 2024 mogą je odebrać w Urzędzie Gminy w Kobylance. Worki wydawane będą po okazaniu karty identyfikacyjnej (plastikowa karta uprawniająca do korzystania z GPZO w Morzyczynie). Odbiór ww. worków odbywał się będzie za pisemnym potwierdzeniem.

UWAGA: brązowe worki wydawane będą WYŁĄCZNIE po okazaniu karty identyfikacyjnej.

Uwaga!  bioodpady można również wystawiać w workach wydawanych w roku 2023 z napisem: KOBYLANKA

Informujemy również, iż worki na odpady segregowane (żółte, niebieskie, zielone) które były wydawane/rozdawane w poprzednich latach są nadal aktualne i można w nich wystawiać do odbioru odpady selektywne.