Generalny Wykonawca, informuje, że w związku z realizacją zadania inwestycyjnego: „Budowa i przebudowa dróg wewnętrznych w Morzyczynie”, w dniach od 12.02.2024 r. do końca miesiąca lutego 2024 r. przystąpi do prac związanych z wycinką drzew w rejonie ulic: Jeziornej, Nad Miedwinką, Paprociowej, Wrzosowej i Iglastej. Prace związane z wycinką będą prowadzone na podstawie decyzji Starosty Stargardzkiego zezwalającej na usunięcie kolidujących z realizowaną inwestycją drzew.

Przejazd i dojazd do posesji będzie utrudniony, mogą nastąpić również chwilowe zamknięcia ulic.

Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie się do zaistniałych warunków.