Kogo powiadomić o potrąconym psie lub ptaku z uszkodzonym skrzydłem? Poniżej informacje o tym jak postępować w przypadkach zaistnienia zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych, gospodarskich i dzikich.

 

Wszystkie zdarzenia z udziałem zwierząt w dni powszednie w godzinach pracy Urzędu Gminy Kobylanka należy zgłaszać osobiście lub telefonicznie do urzędu (tel.: 91 578 85 43, 91 578 85 21) lub do Straży Gminnej (tel.: 696 064 196).

W dni wolne od pracy oraz po godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy Kobylanka próbę poinformowania o zdarzeniu z udziałem zwierząt należy rozpocząć od Straży Gminnej. W przypadku braku połączenia – gdy mamy do czynienia ze zdarzeniem drogowym z udziałem zwierząt lub z bezdomnym psem – należy zadzwonić na numer alarmowy 112. Inaczej wygląda sprawa ze zdarzeniami z udziałem zwierząt, które nie stwarzają bezpośredniego zagrożenia w ruchu drogowym lub życia i zdrowia ludzkiego. Do takich przypadków zaliczymy np. odnalezienie ptaka ze zranionym skrzydłem na swojej posesji lub na gminnym terenie zieleni, odnalezienie płaza, gada, ptaka lub ssaka egzotycznego. W takich przypadkach – w dni wolne od pracy oraz po godzinach funkcjonowania urzędu, przy braku możliwości dodzwonienia się do Straży Gminnej, należy powiadomić swojego sołtysa lub zadzwonić pod numer 792 77 07 06 (starszy inspektor Marcin Lewicki). Gdyby i ta forma powiadomienia o zdarzeniu zawiodła należy zadzwonić do Pogotowia dla dzikich zwierząt LARUS (tel.: 503 355 211).

Pamiętajmy, że sprawy nie wymagające natychmiastowej reakcji w celu ratowania życia zwierząt lub likwidowania zagrożenia w ruchu drogowym lub dla zdrowia i życia ludzi należy zgłaszać w godzinach funkcjonowania Urzędu Gminy w Kobylance.