Protesty rolników w Gminie Kobylanka

 

Informujemy, że – na podstawie złożonego w Urzędzie Gminy w Kobylance – zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia (powodującego utrudnienia w ruchu drogowym) – na okres 20 marca – 20 kwietnia 2024 r. (z wyłączeniem niedziel) został zaplanowany protest rolników przeciwko Zielonemu Ładowi, Unii Europejskiej i polskiemu rządowi.

1/ W ramach protestu zaplanowano:

Przejazd kolumny ciągników i maszyn rolniczych w asyście policji ze Stargardu do Szczecina przez Gminę Kobylanka jedną z dwóch tras:

  • Stargard – Zieleniewo – Morzyczyn – Kobylanka – Bielkowo – Szczecin
  • Stargard – Zieleniewo – Morzyczyn – Kobylanka – węzeł S10 Motaniec – Szczecin

 

(pierwszy z przejazdów zaplanowano na 20 marca 2024 r. – wyjazd ze Stargardu o godz. 11.00)

 

2/ Przechodzenie w godz. 10.00 – 12.00 przez przejścia dla pieszych zlokalizowane w:

  • Morzyczynie – ul. Szczecińska w sąsiedztwie sklepu NETTO
  • Kobylance – ul. Szczecińska w sąsiedztwie Kobylanka Park
  • Kobylance – ul. Szczecińska przy skrzyżowaniu z ul. Szkolną
  • Motańcu – ul. Szczecińska przed wjazdem na węzeł S10 Motaniec

(protest w cyklu – przechodzenie przez pasy 10 min./przepuszczanie pojazdów 5 min.)

Protest zaplanowany jest na okres 20 marca – 20 kwietnia 2024 r. O przeprowadzeniu protestu w konkretnych terminach i lokalizacjach będzie każdorazowo przez przewodniczącego zgromadzenia powiadamiana Policja, Straż Gminna oraz Urząd Gminy w Kobylance.

Przewodniczącym Zgromadzenia jest Pan Stanisław Kaczmarek z Motańca.

Informacje w tej sprawie będą niezwłocznie publikowane na www.kobylanka.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Kobylance.