Przypominamy, że mieszkańcy Gminy Kobylanka mają możliwość korzystania z punktu konsultacyjno – informacyjnego Programu „Czyste Powietrze” działającego w Urzędzie Gminy w Kobylance.

Stworzenie punktu było możliwe dzięki porozumieniu, jakie Gmina Kobylanka zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz otrzymanemu w jego ramach dofinansowaniu w wysokości 30 tys. zł.

Punkt informacyjno – konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, przy ul. Szkolnej 12 (pok. 23, II piętro). Jest czynny dwa razy w tygodniu – we wtorki w godz. 11 – 17 i w środy w godz. 11 – 15. W ramach jego działalności mieszkańcy Gminy Kobylanka zainteresowani wymianą pieca czy też termomodernizacją budynków z dofinansowaniem z Programu Czyste Powietrze uzyskują nie tylko bardzo szczegółowe informacje o programie, a także – co najważniejsze – merytoryczną pomoc przy prawidłowym przygotowaniu wniosku. Niezwykle istotne jest również to, że wypełniony wniosek można złożyć w punkcie w Kobylance bez potrzeby wizyty w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie.

W celu umówienia wizyty w punkcie należy kontaktować się w dniach pracy punktu (wtorki i środy) z Panem Tomaszem Przerwą (tel. 696 767 760).

 

Ilość wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Kobylanka w 2022 r. dzięki pomocy punktu – 39

Łączna kwota wnioskowanych dotacji w 2022 r. – 1 747 678 zł