Stworzenie punktu było możliwe dzięki porozumieniu, jakie Gmina Kobylanka zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz otrzymanemu w jego ramach dofinansowaniu w wysokości 30 tys. zł.

Punkt informacyjno – konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance,  przy ul. Szkolnej 12 (pok. 23, II piętro). Jest czynny dwa razy w tygodniu – we wtorki w godz.  11 – 17 i w środy w godz. 11 – 15. W ramach jego działalności mieszkańcy Gminy Kobylanka zainteresowani wymianą pieca czy też termomodernizacją budynków z dofinansowaniem z Programu Czyste Powietrze uzyskują nie tylko bardzo szczegółowe informacje o programie, a także – co najważniejsze – merytoryczną pomoc przy prawidłowym przygotowaniu wniosku. Niezwykle istotne jest również to, że wypełniony wniosek można złożyć w punkcie w Kobylance bez potrzeby wizyty w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie.

W celu umówienia wizyty w punkcie należy kontaktować się w dniach pracy punktu (wtorki i środy) z Panem Tomaszem Przerwą (tel. 696 767 760).

 

Ilość wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Kobylanka  od 01.10.2021 r. dzięki pomocy punktu: 179

Ilość zawartych umów o dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie: 144

Ilość zrealizowanych przedsięwzięć: 71

Łączna kwota wypłaconych dotacji przez WFOŚiGW w Szczecinie: 835 070,52 zł