Stworzenie punktu było możliwe dzięki porozumieniu, jakie Gmina Kobylanka zawarła z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz otrzymanemu w jego ramach dofinansowaniu w wysokości 30 tys. zł.

Punkt informacyjno – konsultacyjny mieści się w siedzibie Urzędu Gminy w Kobylance, przy ul. Szkolnej 12 (pok. 23, II piętro). Jest czynny dwa razy w tygodniu – we wtorki w godz. 11 – 17 i w środy w godz. 11 – 15. W ramach jego działalności mieszkańcy Gminy Kobylanka zainteresowani wymianą pieca czy też termomodernizacją budynków z dofinansowaniem z Programu Czyste Powietrze uzyskują nie tylko bardzo szczegółowe informacje o programie, a także – co najważniejsze – merytoryczną pomoc przy prawidłowym przygotowaniu wniosku. Niezwykle istotne jest również to, że wypełniony wniosek można złożyć w punkcie w Kobylance bez potrzeby wizyty w siedzibie WFOŚiGW w Szczecinie.

W celu umówienia wizyty w punkcie należy kontaktować się w dniach pracy punktu (wtorki i środy) z Panem Tomaszem Przerwą (tel. 696 767 760).

Dane na dzień 31.12.2023 r.

Ilość wniosków złożonych przez mieszkańców Gminy Kobylanka: 215

Ilość zawartych umów o dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie: 184

Ilość zrealizowanych przedsięwzięć: 99

Łączna kwota wypłaconych dotacji przez WFOŚiGW w Szczecinie: 2 543 776,73 zł

2023.12.31 – Aktualne dane o wdrażaniu Programu na terenie Gmin