1. Przebudowa drogi gminnej nr 450002Z na odcinku Reptowo-Morzyczyn w gminie Kobylanka
  2. Budowa drogi Morzyczyn – Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami
  3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylanka- zadanie nr 2
  4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylanka – zadnie nr 3
  5. Dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych
  6. Budowa parkingu w Morzyczynie nad jeziorem Miedwie
  7. Chodnik w Motańcu
  8. UMOWA NR 25/IR/FRPA/2023 z dnia 30 grudnia 2022 r. Przedmiot umowy: dofinansowanie w 2023 r. realizacji zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej zawarta z Wojewodą Zachodniopomorskim w Szczecinie
  9. Przebudowa drogi gminnej w Cisewie
  10. Budowa drogi Morzyczyn – Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami w gminie Kobylanka