1. Przebudowa drogi gminnej nr 450002Z na odcinku Reptowo-Morzyczyn w gminie Kobylanka
  2. Budowa drogi Morzyczyn – Jęczydół wraz z dwoma bocznymi odcinkami
  3. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylanka- zadanie nr 2
  4. Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kobylanka – zadnie nr 3
  5. Dofinansowanie w 2022 r. realizacji zadania polegającego na organizacji przewozów autobusowych