W związku z wejściem w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.  ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. 
o języku migowym i innych środkach komunikowania się ( Dz. U. z 2011 r.  Nr 209 poz. 1243, z 2012 r. poz. 986) osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się z Urzęde Gminy Kobylanka za pośrednictwem :

  • poczty  elektronicznej :  ugk@kobylanka.pl,
  • faxu  nr  91  578 85 20,
  • oraz osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta .

Proste sprawy urzędowe załatwiane są bezpośrednio przez  pracowników  Urzędu Gminy Kobylanka .Załatwianie takiej sprawy  przez osobę uprawnioną nie wymaga wcześniejszego zgłoszenia.

W sprawach szczególnie skomplikowanych , osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, 
z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych .

Zarządzenie Nr 35/2014  w sprawie określenia formy zgłoszenia do Urzędu Gminy Kobylanka chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza  PJN, SJM i SKOGN.

(Wzór zgłoszenia chęci skorzystania ze świadczenia usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN znajduje się w załączniku do ww zarządzenia)