Numery alarmowe

 

POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

91 577 02 84

ul. Bogusława IV 19

73-110 Stargard

 

POLICJA – 997

91 481 35 11

ul. Warszawska 29

73-110 Stargard

 

STRAŻ POŻARNA – 998

91 578 87 50

Bogusława IV 21

73-110 Stargard

POGOTOWIE ENERGETYCZNE – 991

91 813 42 12

ul. Wyszyńskiego 24

73-110 Stargard

 

POGOTOWIE GAZOWE – 992

91 577 21 86

ul. Reymonta 16

73-110 Stargard

 

STRAŻ GMINNA KOBYLANKA –

91562 22 56, 696064196 (w godzinach urzędowania)

ul. Szczecińska 29

73-108 Morzyczyn

 

RATOWNICTWO WODNE OSP BIELKOWO – 790797012

 

URZĄD GMINY KOBYLANKA –

91578 85 21; 608632552 (w godzinach pracy urzędu)

ul. Szkolna 12

73-108 Kobylanka

 


Regionalny System Ostrzegania

Link do Ostrzeżenia i informacje Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego:
http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=7708

Poniżej link do informacji o systemie Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO:
http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=4724

Poniżej link do komunikatów Regionalnego Systemu Ostrzegania RSO:
http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=5817


Jak zachować się w przypadku…

…pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia? Poniżej podajemy informacje, które będą przydatne w takich sytuacjach oraz link gdzie uzyskamy szczegółowych informacji.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej osoba, która zauważy pożar, klęskę żywiołową lub inne miejscowe zagrożenie, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić osoby znajdujące się wstrefie zagrożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostkę ochrony przeciwpożarowej albo Policję bądź wójta albo sołtysa.

Klikając w link: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=group&action=list&id=79 uzyskamy praktyczne porady jak zachować się w przypadku:

· Znalezienie niewypału

· Skażenia niebezpieczną substancją chemiczną

· Pożaru budynku

· Katastrof budowlanej

· Ptasiej grypy

· Ustąpienia powodzi

· Powodzi

· Zagrożenia powodziowego

· Oblodzenia dróg

· Silnych mrozów

· Upałów

· Silnego wiatru

· Opadów śniegu

· Opadów deszczu

· Zjawisk burzowych

 


TOURIST EMERGENCY HELPLINE

TOURISTISCHER NOTRUF

ABAPИЙНАЯ ТЕЛЕФОННАЯСЛУЖБА ДЛЯ ТУРИСТОВ

TELEFON BEZPIECZEŃSTWA

(48) 22 278 77 77

or – oder – или – lub

(48) 608 599 999

1 czerwca 2013 ruszył Telefon Bezpieczeństwa dla turystów, który został po raz pierwszy zintegrowany z Polskim Systemem Informacji Turystycznej.

W godzinach 8-22, od 1 czerwca do 30 września, do dyspozycji turystów zagranicznych będzie Contact Center, w którym w razie potrzeby będzie można uzyskać zarówno pomoc w nagłych sytuacjach (np. zagubienia paszportu), jak i wszelkie informacje dotyczące atrakcji turystycznych, noclegów, etc.

To wspólna inicjatywa Ministerstwa Sportu i Turystyki, Polskiej Organizacji Turystycznej, Komendy Głównej Policji oraz Urzędu ds. Cudzoziemców

—-

TOURIST EMERGENCY HELPLINE
TOURISTISCHER NOTRUF
ABAPИЙНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЛУЖБА ДЛЯ ТУРИСТОВ
TELEFON BEZPIECZEŃSTWA

While in Poland, are you experiencing difficulties? Have you lost your passport, are you in need of medical help or road assistance but you are not sure whom to contact in emergency?
The Tourist Emergency Helpline is open every day (except public holidays) from 1 June to 30 September between 8:00 am and 10:00 pm.

Über die Notruf für Ausländische Touristen können Sie neben touristischen Informationen auch Hilfe in Notfallsituationen erhalten (bei Dokumentenverlust, benötigter medizinischer Hilfe, Pannen etc.). Nutzen Sie dazu bitte eine der folgenden Telefonnummern. Die Notruf für ausländische Touristen ist täglich (außer an gesetzlichen Feiertagen) dem 01. Juni und dem 30. September von 8:00 bis 22:00 Uhr erreichbar.

Предоставляет номер телефона экстренной помощи для туристов  и помощь в экстренных ситуациях, связанных, например, с пропажей документов, потребностью в медицинской помощи, помощи на дороге и т.п. Инфолиния работает ежедневно (за исключением государственных праздников) с 1 июня по 30 сентября – с 8.00 до 22.00

Zapewniamy informację turystyczną i pomoc w nagłych przypadkach związanych z np.: zaginięciem dokumentów, koniecznością znalezienia placówek medycznych, pomocy drogowej itp. Telefon czynny jest codziennie (wyłączając dni ustawowo wolne od pracy) od 1 czerwca do 30 września 8.00-22.00

(48) 22 278 77 77
or – oder – или – lub
(48) 608 599 999
Calls made from landlines are charged at standard rates
Die anfallenden Kosten für Ihren Anruf richten sich nach dem Tarif des jeweiligen Telekommunikationsanbieters
Оплата согласно тарифам Вашего оператора
Opłaty zgodnie z cennikiem operatorów

You may also contact the Tourist Emergency Helpline via:
Auskünfte erhalten Sie auch über:
Информацию Вы можете получить также по:
Informacja dostępna również za pośrednictwem:
Skype – cc.poland.travel
E-mail – cc@pot.gov.pl