Ważne informacje:

  • Zgłoszenia wystawców na XX jarmark Wsi Zachodniopomorskiej Złota Dynia przyjmujemy na adres e-mail: zlotadynia@kobylanka.pl
  • Formularz zgłoszeniowy w wersji edytowalnej znajduje się na stronie: www.kobylanka.pl
  • Istnieje możliwość wypełnienia i złożenia formularza osobiście w Urzędzie Gminy Kobylanka przy ul. Szkolnej 12,w Punkcie Obsługi Interesanta w godz.7:15 -15:15. Druk znajduje się na miejscu.
  • Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 10.08.2022 r. do dnia 31.08.2022 r.

Informacje organizacyjne:

  1. Wjazd na teren Jarmarku w celu rozłożenia stanowiska będzie możliwy w sobotę oraz niedzielę.
  2. Samochody należy zabrać z terenu Jarmarku do godziny 10:00 każdego dnia.
  3. Wjazd na teren Jarmarku będzie możliwy po okazaniu Karty Wjazdowej Wystawcy – prosimy wydrukować z załącznika.
  4. Zostały dla Państwa przygotowane miejsca postojowe na Parkingu przy ul. Jana Pawła II w Morzyczynie (Parking zaznaczony jest na załączonej mapie).
  5. Na terenie Jarmarku obowiązuje ruch jednokierunkowy od wjazdów do wyjazdu, w związku z tym prosimy korzystać z odpowiednich wjazdów – zgodnie z załączoną mapą.