Informujemy, iż Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Program oferuje wsparcie finansowe realizacji systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z działalności rolniczej, w tym:

– folii rolniczych,

– siatki i sznurka do owijania balotów,

– opakowań po nawozach i typu Big Bag.

 

Zainteresowanych przystąpieniem do programu rolników prosimy o złożenie w Urzędzie Gminy w Kobylance oświadczenia dotyczącego posiadania odpadów objętych programem w terminie do 3 grudnia 2019 r. Druk oświadczenia można pobrać u sołtysów, w Urzędzie Gminy w Kobylance lub ze strony internetowej (druk poniżej):

OŚWIADCZENIE W RAMACH PROGRAMU NFOŚIGW: USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIALALNOSCI ROLNICZEJ

Pozyskane informacje posłużą do sporządzenia bazy danych, która zostanie wykorzystana przy składaniu wniosku o pozyskanie dotacji z NFOŚiGW.

W przypadku otrzymania przez Gminę dofinansowania, program realizowany będzie w 2020 roku. W ramach realizacji programu rolnicy we własnym zakresie zobowiązani będą dostarczyć folię i inne odpady z działalności rolniczej do miejsca zbiórki odpadów.

W przypadku nieotrzymania przez Gminę Kobylanka dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na wykonanie przedmiotowego zadania, program nie będzie realizowany.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (91) 578-85-29,
lub bezpośrednio w urzędzie pokój nr 4.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” znajdą Państwo również na stronie internetowej NFOŚiGW, pod adresem: http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/usuwanie-folii-rolniczych/nabor-2019/