OGŁOSZENIE KONSULTACJI

Wójt Gminy Kobylanka

serdecznie zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych, których przedmiotem jest projekt

„Strategii Rozwoju Gminy Kobylanka na lata 2023-2032”

 

Podstawa prawna:

 • 5a ust. 2 i art. 30 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz.40 t.j.) w powiązaniu z art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz.1057 t.j.),
 • uchwała nr LIX/350/23 Rady Gminy Kobylanka z dnia 23 lutego 2023 roku w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Kobylanka.

Termin konsultacji: 8 maja 2023 r. – 16 czerwca 2023 r.

Konsultacje społeczne skierowane są do:

 • mieszkańców Gminy Kobylanka,
 • lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych w szczególności działających na terenie Gminy Kobylanka oraz organizacji pozarządowych i przedsiębiorców,
 • sąsiednich samorządów: Miasta Stargard oraz gmin Chociwel, Dobrzany, Ińsko, Suchań, Dolice, Marianowo, Stara Dąbrowa, Pyrzyce, Warnice, Stare Czarnowo, Szczecin i Goleniów,
 • Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Szczecinie

Forma konsultacji:

 • otwarte spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami i podmiotami zainteresowanymi tematyką rozwoju lokalnego w dniu 14.06.2023 roku w Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance (ul. Jeziorna 6) o godzinie 15.00,
 • publikacja Projektu Strategii na stronie internetowej gminy Kobylanka (https://kobylanka.pl/), na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (https://bip.kobylanka.pl/) oraz udostępnienie dokumentu poddanego konsultacjom do publicznej wiadomości w pokoju nr 6, Urzędu Gminy w Kobylance.

Uwagi do projektu Strategii Rozwoju Gminy można zgłaszać wyłącznie na podpisanym formularzu konsultacyjnym, dostarczonym:

 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ugk@kobylanka.pl, wpisując w tytule wiadomości: „Strategia Rozwoju Gminy – konsultacje społeczne”
 • za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Kobylanka, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobylanka
 • w wersji papierowej osobiście w  Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Gminy w Kobylance,
 • za pośrednictwem skrzynki /5d485fguhv/SkrytkaESP, wpisując w tytule wiadomości „Strategia Rozwoju Gminy – konsultacje społeczne”

Wójt Gminy Kobylanka

Julita Pilecka