1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego Campingu nr 104 ’’Miedwie” w miejscowości Zieleniewo, Gmina Kobylanka. w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne, lub kulturalnej
  2. Budowa punktu przesiadkowego wraz z zapleczem parkingowym przy stacji kolejowej w miejscowości Reptowo