Impreza promująca Camping nr 104 ’’Miedwie” w miejscowości Zieleniewo, Gmina Kobylanka w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.
W dniu 28 czerwca 2019 r. w miejscowości Zieleniewo odbyła się impreza promująca   projekt pn. ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego Campingu nr 104 ”Miedwie” w miejscowości Zieleniewo, Gmina Kobylanka”. Wzięli w niej udział Wójt Gminy Kobylanka Julita Pilecka, Zastępca Wójta Irena Rybarczyk, Dyrektor Centrum Kultury i Rekreacji w Kobylance Teresa Jasińska, Wykonawca Wiesław Kachniarz, pracownicy Urzędu Gminy Kobylanka oraz mieszkańcy Gminy Kobylanka. W trakcie imprezy przybyli goście rozegrali  mecze tenisa stołowego promując zdrowy tryb życia
i aktywność sportową.
Inwestycja została zrealizowana w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego  w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne, lub kulturalnej”. Gmina Kobylanka otrzymała na ten cel kwotę 190.890,00 zł.
W ramach inwestycji wykonano wymianę nawierzchni na kostkę betonową, trzy wiaty  o konstrukcji drewnianej oraz wydzielono pomieszczenia dla osób niepełnosprawnych  w istniejącym budynku sanitarnym.

GALERIA