Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego Campingu nr 104 ’’Miedwie” w miejscowości Zieleniewo, Gmina Kobylanka.

w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępneji niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne, lub kulturalnej.

 

W dniu 4 lutego 2019 r. została podpisana umowa z firmą Zakład Ogólnobudowlany – Wiesław Kachniarz, siedzibą w Kobylance przy ul. 8-go Marca 36, na ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego Campingu nr 104 ,,Miedwie” w miejscowości Zieleniewo w Gminie Kobylanka”. Wykonawca wykona przedmiotowe prace za kwotę 332.473,77 zł, a planowany termin realizacji inwestycji to 14 czerwca 2019 r.