Umowa o dofinansowanie operacji ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno –wypoczynkowego Campingu nr 104 Miedwie w miejscowości Zieleniewo, Gmina Kobylanka” podpisana.

W dniu 7 grudnia 2018 r. została podpisana umowa o przyznaniu pomocy nr 00346-6935-UM1610658/18 dla operacji pt. ,,Zagospodarowanie terenu rekreacyjno – wypoczynkowego Campingu nr 104 Miedwie w miejscowości Zieleniewo, Gmina Kobylanka” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie 4.6 Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjne, lub kulturalnej.

 

Umowę podpisał Wójt Gminy Kobylanka – Julita Pilecka, Skarbnik Gminy Kobylanka – Bożena Hok oraz Jarosław Rzepa i Tomasz Sobieraj Wicemarszałkowie Województwa Zachodniopomorskiego. Łączna kwota dofinansowania, którą pozyskała gmina Kobylanka to 190.890,00 zł.