Wójt Gminy Kobylanka zaprasza wszystkich zainteresowanych na imprezę promującą projekt pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego Campingu nr 104 ,,Miedwie” w miejscowości Zieleniewo, Gmina Kobylanka”, która odbędzie się w dniu 28.06.2019 r. o godz. 13:00.

(teren rekreacyjny naprzeciwko parkingu)